Entramat lleuger

Estructures de fusta d'entramat lleuger

Les estructures de fusta d'entramat lleuger estan constituïdes per elements estructurals que es conjunten i es claven entre si, donant forma a una construcció a base de bigues i taulers de fusta ferms i resistents. La funció de l'entramat lleuger és la mateixa que la d'un entramat massís, però amb molts més avantatges vinculats amb la lleugeresa que el caracteritza.

Necessita més informació sobre aquest o qualsevol altre producte? Contacti amb Fustes Borniquel!