Tractament amb autoclau classe de risc 3

Tractament amb autoclau classe 3

Tractament per la fusta exposada a l’exterior, sense contacte directe amb el terra.


Mecanitzats, tractaments i serveis