Fustes Borniquel participa a la Jornada tècnica «La construcció amb fusta en l’àmbit municipal»