La petrificació de la fusta

La construcció en fusta amb l’adequat tractament es considera un material de construcció resilient al foc, eficient energèticament, amb alta durabilidad (existeixen cases amb sostres de més de 400 anys d’antiguitat), i que proporciona confort acústic.