A què ens dediquem?

ESTRUCTURES de FUSTA

Sóm especialistes en el disseny i muntatge d’estructures de fusta. Per tal d’oferir un servei complert als nostres clients, comptem amb un equip de muntadors propis especialitzats i des de la nostra oficina tècnica assessorem i dissenyem els projectes que posteriorment executem.

Treballem amb eines especifiques del sector, com programes de càlcul i software amb tecnologia BIM, i comptem amb maquinària de control numèric especialitzat per al mecanitzat de les estructures.

Creiem fermament en la sostenibilitat i en la qualitat del producte local. D’aquí neix la nostra diferenciació: a part de treballar amb fusta d’importació, bona part de les nostres estructures incorporen elements elaborats amb fusta del Pirineu. Amb això aconseguim fer un cicle molt més sostenible i donem un alt valor a un dels principals recursos naturals dels que disposem a casa nostra: la fusta.


SERRADORA i MAGATZEM de FUSTA

A les nostres instal.lacions transformem fusta procedent principalment del Pirineu i que en funció de les seves característiques es destina a diferents usos: estructura, fusteria, embalatge o encofrats.

Disposem de marcatge CE per a les bigues estructurals pròpies, pel que podem oferir un producte amb garanties tant a nivel de classe resistent com de qualitat.

També sóm importadors d’altres productes com ara fusta estructural (biga laminada, KVH), llistonatge, tarimes, matxembrats, flandes, taulers o estaques i tutors.


TRACTAMENTS de FUSTA

Sota uns paràmetres adequats de qualitat, disseny i bons processos d’elaboració, la fusta és un material que permet molts usos. Tot i això, per a millorar la seva durabilitat i adaptar millor cada producte al seu ús, aquesta pot ser tractada en funció del seu ús en front a agents biològics i físics, com insectes i humitat.

A les nostres instal.lacions comptem amb dos autoclaus per a fer tractaments per a classe d’ús 3 (incolor) i 4 (sals de coure), i banyera per a una classe d’ús 2. També disposem d’impregnadora per a l’aplicació de lasurs i vernissos, cambra per assecar fusta, i oferim altres tractaments com per exemple l’ignifugat d’estructures.

Cicle productiu


Explotació forestal

A Fustes Borniquel fem explotació forestal per tot el Pirineu català i aragonès. Disposem de fusta del país i fusta procedent dels millors boscos d'europa per tal d'oferir una matèria primera de primera qualitat. Ens basem en una economia circular, des de la gestió al bosc fins a la transformació de la fusta a la serradora. Gràcies a la nostra experiència en el tractament de la fusta, garantim els millors resultats.


Transformació i tractament de la fusta

A Fustes Borniquel ens dediquem a la fabricació de tot tipus de fusta per a estructures de fusta. A la nostra serradora classifiquem els troncs principalment de pi i avet, fem el procés de serrat, secat, polit, tractat i mecanitzat amb control numèric. El resultat són bigues de fusta, llistons de fusta, travesses de fusta, fusta matxembrada o encadellada i fusta estructrual.


Càlcul i disseny

El nostre procés de treball també incorpora, per descomptat, les fases de càlcul i disseny de l'estructura final de fusta, ja sigui una tarima, una casa de fusta, una pèrgola o qualsevol tipus d'estructura de fusta. A més a més, el client sempre pot aportar les seves idees i el seu parer pel que fa al disseny. Nosaltres li proporcionarem la professionalitat i el coneixement per a dur a terme la millor construcció amb la millor fusta.


Muntatge de l'estructura

L'última fase de la nostra cadena de treball, després de tot el procés a la serradora, és el muntatge de l'estructura de fusta. Un cop finalitzats el disseny i el pressupost, el client confirma que tot està bé i procedim amb la fabricació i el muntatge a la localització escollida per l'usuari.