Casa de fusta d’entramat lleuger i contralamitat (CLT) a Os de Balaguer