Pi tractat amb autoclau risc 4

Pi tractat amb autoclau risc 4

Els llistons de fusta de pi silvestre que ofereix Fustes Borniquel són perfectes per a la fabricació i construcció de sostres, parets i estructures de fusta.

Els acabaments amb autoclau permet que la conservació de la fusta a l'exterior

Dimensions 22 x 95 mm
22 x 120 mm
27 x 146 mm
45 x 95 mm
45 x 145 mm
70 x 145 mm
70 x 70 mm
90 x 90 mm
Llargades: De 3,00 a 6,00 metres segons stock
Altres seccions sobre comanda
Acabaments Polides amb radi 5 mm
Espècies Pi silvestre
Catàleg Veure