Panell sandwitch

Fusta per a estructura i fusteria - Panell sandwitch

Panells formats per dos taulers, un de fusta i l’altre pot ser de diferents acabats fusta, guix, ciment...etc, tots dos units a un nucli aïllant rígid, normalment poliestirè extruït.

Dimensions Cara superior: Aglomerat hidròfug de 19 mm


Nucli: Aïllant de 40 mm / 50 mm / 60 mm / 80 mm / 100 mm / 120 mm


Llarg x Ample: 2490 x 600 mm / 2990 x 600 mm / 4190 x 600 mm / 5090 x 600 mm
Acabaments Cara vista: Avet vernissat / Sense vernissar / OSB / Guix / Ciment
Catàleg Veure