Tractament amb autoclau classe de risc 4

Tractament amb actoclau classe 4

Tractament per la fusta exposada a l’exterior, amb contacte directe amb el terra.


Mecanitzats, tractaments i serveis