Comptem amb Certificat de sostenibilitat

Fustes Borniquel compta amb el certificat PEFC que acredita que la fusta amb la que treballa Borniquel prové íntegrament d’arbres en boscos de gestió forestal sostenible, amb el compliment de requeriments per les millors pràctiques de gestió forestal, que inclouria:
 • El manteniment i la millora de la biodiversitat dels ecosistemes forestals
 • La gamma de serveis ecosistèmics que proporcionen els boscos és sostinguda:
  • proporcionen alimentació, fibra, biomassa i fusta
  • són una part clau del cicle de l'aigua, actuen com a embornals que capturen i emmagatzemen el carboni i que prevenen l'erosió del sòl
  • proporcionen hàbitats i refugi per a persones i fauna; i
  • ofereixen beneficis espirituals i recreatius
 • Els productes químics estan substituïts per alternatives naturals o es minimitza el seu ús
 • Els drets dels treballadors i el benestar estan protegits
 • Es fomenta l'ocupació local
 • Es respecten els drets dels pobles indígenes
 • Les operacions es duen a terme dins del marc legal i seguint les millors pràctiques
Amb el certificat PEFC es tancaria un cicle de sostenibilitat i de construcció amb un material que fomenta una economia amb baix ús de carboni, ja que s’estima que l’ús de la fusta com a material de construcció fixa el diòxid de carboni durant un periode mínim de 50 anys, abans de lliurar-lo novament a l'atmòsfera.